Digital Transformation Providers
IT professionals are facing si...

Ιανουάριος 2024

Οι κορυφαίες προκλήσεις του 2024 για τα στελέχη πληροφορικής

Οι επαγγελματίες της πληροφορικής αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές δυσκολίες, παγκοσμίως. Η επίλυση κρίσιμων ζητημάτων και η αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων σε καθημερινή βάση ήταν πάντα μέρος της καθημερινότητας. Ωστόσο, οι ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογικές αλλαγές και η τεράστια πίεση για ψηφιακό μετασχηματισμό στη μετά-Covid εποχή, συχνά κάνουν -ακόμη και τα πιο ικανά στελέχη- να αισθάνονται αμήχανα.

Ας εξετάσουμε μερικές από τις τρέχουσες (και κάποιες διαχρονικές) προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της πληροφορικής και επηρεάζουν την εργασία και την ευημερία τους.

 

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο ταχέως εξελισσόμενο τοπίο του τεχνολογικού κλάδου, η ζήτηση για ισχυρές δεξιότητες πληροφορικής και τεχνολογίας έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η εξερεύνηση αυτού του δυναμικού περιβάλλοντος έχει γίνει ιδιαίτερα συναρπαστική ωστόσο επιφυλάσσει κι αρκετές προκλήσεις.
Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στην εργασία μας είναι ο φόρτος εργασίας. Είναι ένα συνεχές φαινόμενο, το οποίο επιδεινώνεται ιδιαίτερα, από την συχνή εναλλαγή των μελών της ομάδας και τα συνακόλουθα κενά γνώσεων. Όταν ένας συνάδελφος αποφασίζει να συνεχίσει κάπου αλλού, δημιουργείται ένα σημαντικό κενό, με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να αναλαμβάνουν πρόσθετες ευθύνες. Αυτό όχι μόνο αυξάνει το φόρτο εργασίας, αλλά και δημιουργεί ένα κενό σε εξειδικευμένες δεξιότητες που πρέπει να καλυφθεί γρήγορα.

 

ΚΕΝΆ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ

Όσον αφορά τα κενά δεξιοτήτων, παρατηρείται μια μικρή θετική μεταβολή σε σχέση με το 2023. Έτσι, ενώ το 76% των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στον τομέα της πληροφορικής είχαν αναφέρει ότι υπάρχει έλλειμμα, αυτό έχει μειωθεί, φτάνοντας το 66%. Ωστόσο, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπως αυτό της πληροφορικής, δεν παύει να αποτελεί πρόκληση.

Η ταχεια τεχνολογική εξέλιξη καθιστά όλο και πιο δύσκολο για τα στελέχη πληροφορικής να παραμένουν ενήμεροι τεχνικά. Αυτό επιδεινώνεται από την έλλειψη επενδύσεων στην εκπαίδευσή. Είναι ζωτικής σημασίας η επιλογή εργοδοτών που επενδύουν πραγματικά στην εκπαίδευση, αλλά και να επενδύουν και τα ίδια τα στελέχη στη μάθηση και την ανάπτυξή τους, αναζητώντας τρόπους γεφύρωσης των κενών.
 

Έλλειψη επαγγελματικής εξέλιξης

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας είναι συνήθως πολύ φιλόδοξοι. Θέλουν να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους. Θα επιδιώξουν να το κάνουν είτε εντός της εταιρείας είτε αλλού, διότι, εκτός από την επιθυμία για υψηλότερες αμοιβές, η επαγγελματική εξέλιξη και οι ευκαιρίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η έλλειψή τους είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους τα στελέχη πληροφορικής εγκαταλείπουν τη δουλειά τους. Σύμφωνα με το SHRM (Society for Human Resource Management), το 68% των εργαζομένων θα παρέμεναν μακροπρόθεσμα στην εταιρεία τους εάν τους προσφέρονταν ευκαιρίες κατάρτισης καθώς και νέοι ρόλοι.

 

Ασαφείς ρόλοι και αρμοδιότητες εργασίας

Η πληροφορική είναι ένας τομέας που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές. Αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για ορισμένα τμήματα, ειδικά αν ο υπεύθυνος δεν το αντιλαμβάνεται και δεν επικοινωνεί με την ομάδα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο περισσότερο από το 1/3 των στελεχών δηλώνουν ότι η επικοινωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επιτυχία του τμήματός τους. Η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να υπάρχει κοινή αντίληψη των μελών της ομάδας σχετικά με τους ρόλους, τις αλλαγές και τις εκάστοτε προδοκίες.

 

Έλλειψη ευθύνης

Το αποτέλεσμα της μη καθορισμένης ή/και ασαφούς επικοινωνίας των ρόλων και των αρμοδιοτήτων, οδηγεί στην έλλειψη ευθυνών. Ένα έργο μπορεί να αποτύχει, ο πελάτης μπορεί να χαθεί και τα μέλη της ομάδας να προσπαθούν να βρουν τι πήγε στραβά. Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να έχουν προκαθορισμένα πεδία ευθύνης και να κοινή αντίληψη του σκοπού, των προδιαγραφών, των προθεσμιών κοκ. Τα στελέχη πληροφορικής έχουν μεγάλη ζήτηση που σημαίνει ότι έχουν πολλές επιλογές, παρόλα αυτά, το περιβάλλον εργασίας τους είναι συχνά ιδιαίτερα αγχωτικό και ανταγωνιστικό.

 

Ως εκ τούτου, για να παραμείνουν σχετικοί με την αγορά και να επιτύχουν μια υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πρέπει να κάνουν προσεκτικό σχεδιασμό, να είναι σαφείς σχετικά με τον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους, να θέτουν όρια και να βρίσκονται σε εγρήγορση, όσον αφορά τις ευκαιρίες που τους δίνονται για περαιτέρω εκπαίδευση.
Scroll to Top